Raport Fora Analysis – Luty 2017

Wskaźnik wzrostu PKB za 2016 rok zgodnie z oczekiwaniami potwierdził spadek tempa ekspansji gospodarczej. Rok 2017 rozpoczął się od poprawy poziomu wzrostu większości głównych wskaźników makroekonomicznych. W szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna pomimo rosnącej inflacji. W dalszym ciągu poprawie ulega sytuacja na rynku pracy. Na rynkach finansowych ciągle spokojnie. Rada Polityki Pieniężnej…

Read More

Raport Fora Analysis – Styczeń 2017

W ostatnim miesiącu dało się zauważyć stabilizację wzrostu przy jednoczesnej ogólnej poprawie oczekiwań co do przyszłego tempa ekspansji gospodarczej. Wydaje się zatem że w 2017 roku, wzrost PKB będzie wyższy niż w 2016 r., kiedy to gospodarka wzrosła o 2,6 procent. W dalszym ciągu w relatywnie bardzo dobrej kondycji pozostaje rynek pracy co przekłada się…

Read More

«