Nagroda Nobla przyznana!

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał francuski mikroekonomista Jean Tirole ,za swoje prace nad problemem siły rynkowej i regulacji. Wykazał on, że działania instytucji państwowych w celu regulacji rynków muszą być dostosowywane do typu danego rynku. W inny sposób rząd powinien interweniować np. na rynku energetycznym a inaczej na rynku bankowym. Był w stanie udowodnić…

Read More

PKB czy coś innego?

Produkt Krajowy Brutto został zaprojektowany przez ekonomistę Simon’a Kuznets’a w latach 30-tych XX wieku. Początkowo jego głównym celem było mierzenie ile gospodarka danego kraju jest w stanie wyprodukować. Miało to znaczenie czysto strategiczne i było podstawą do określania przez rządy, ile mogą przeznaczyć sił produkcyjnych na konkretne cele. W tamtych czasach były to głównie cele…

Read More

Coursera

Coursera to interaktywna platforma edukacyjna, udostępniająca darmowe wykłady z najlepszych uniwersytetów na świecie. Szeroki wachlarz dziedzin oraz indywidualny wybór kursów pozwala na zgłębianie własnych zainteresowań w domowym zaciszu. Jeśli kiedykolwiek chcieliście uczestniczyć w kursach proponowanych przez najlepsze uniwersytety, takie jak Harvard, Yale, MIT czy Stanford, to jest to właśnie strona dla Was! Polecamy! Zalety: •…

Read More

Deflacja dobra i zła

Zgodnie z opublikowanymi przez GUS 14 lipca danymi dotyczącymi wzrostu cen w Polsce, inflacja konsumencka pozostaje na stosunkowo niskim poziomie i wyniosła w czerwcu 0.3% r/r. Oczekiwania co do przyszłej inflacji również pozostają na niskim poziomie a niektóre wskaźniki sygnalizują nawet dalsze obniżanie się presji inflacyjnej. Podobne sygnały płyną z Ministerstwa Finansów które to rozważa…

Read More