Znane są wyniki strss testu!

European Banking Authority (EBA) udostępniło rezultaty stress testu banków w Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi 25 banków spośród 150 musi podnieść swoje kapitały własne, aby być przygotowanym na niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W porównaniu do poprzednich stress testów zarówno próba jak i ilość banków, które nie przeszły testu, wzrosła. Ciekawe jest natomiast to, że…

Read More

Przemysł w odwrocie – wskaźnik PMI spadł z poziomu 49.4 w lipcu do 49 w sierpniu

Ciągle malejące zamówienia były główną przyczyną spadku PMI. Częściowo jest to spowodowane restrykcjami importowymi wprowadzonymi w Rosji (najszybszy spadek zamówień od kwietnia 2013). Analizując ten spadek należy mieć na uwadze, że zamówienia eksportowe maleją nieprzerwanie od maja tego roku, co może świadczyć o bardziej fundamentalnych zmianach w handlu światowym. Mniejsze zamówienia zostały odzwierciedlone w spadku…

Read More

PMI poniżej 50 – sektor przemysłowy się skurczył

Wskaźnik PMI dla przemysłu kontynuuje swój spadkowy trend, który trwa już od lutego. W lipcu PMI spadło do poziomu 49,4 z 50,3 odnotowanego w poprzednim miesiącu sugerując, że sektor się skurczył. Głównym czynnikiem za tym stojącym był spadek liczby zamówień, co doprowadziło produkcję niemalże do stagnacji w porównaniu czerwcem. Pozytywnym elementem ankiety było zatrudnienie, którego…

Read More

Rzut oka na zmiany demograficzne w Polsce

Wraz ze zmianami w systemie emerytalnym w Polsce postanowiliśmy pokazać jak wyglądają zmiany demograficzne oraz jak przedstawia się prognoza populacji do roku 2050, wkrótce przedstawimy bardziej szczegółową analizę danych z uwzględnieniem siły roboczej i liczby potencjalnych emerytów.

Read More

MFW – w Strefie Euro widać poprawę, ale niezbędne są dalsze reformy strukturalne

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) wypuścił raport, w którym analizuje obecną sytuację ekonomiczną w Strefie Euro. Główną myślą przewodnią jest to, że sytuacja ekonomiczna ulega poprawie. Większość krajów odnotowuje wzrosty gospodarcze i jedynie nieliczne wciąż doświadczają kurczenia się gospodarek (jak np. Włochy, Holandia, Portugalia). Mimo to wzrosty te są wciąż słabe oraz poniżej oczekiwań analityków i…

Read More

Raport Narodowego Banku Polskiego na temat inflacji

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowanym 7 lipca raportem Narodowego Banku Polskiego o inflacji oraz ogólnej sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie. W rozdziale dotyczącym gospodarski krajowej NBP odnosi się do wpływu kryzysu rosyjsko-ukraińskiego na Polską gospodarkę: „Trudności gospodarcze Ukrainy i Rosji, pogłębione konfliktem pomiędzy oboma krajami, mogą wpływać na sytuację w gospodarkach państw, dla…

Read More

»