Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii 2015

W tym roku nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii została przyznana ekonomiście szkockiego pochodzenia Angusowi Deatonowi. Zasłużył on na to wyróżnienie z uwagi na jego badania nad konsumpcją, ubóstwem i bogactwem. Jak uzasadniła to komisja noblowska, aby walczyć z ubóstwem i kreować politykę do tego potrzebną należy najpierw zrozumieć wybory konsumentów. W oświadczeniu możemy wyczytać, że…

Read More

Raport Fora Analysis – Sierpień 2015

Tempo wzrostu PKB w II kwartale pozostało na stabilnym poziomie i wyniosło 3.6% r/r. Ekspansja sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej zwolniła w lipcu, jednak pozostałe wskaźniki sugerują że jest to zjawisko tymczasowe. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w sierpniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie Cały raport

Read More