Raport Fora Analysis – Grudzień 2016

Końcówka roku w polskiej gospodarce przyniosła stosunkowo dobre informacje. W szybszym tempie rosła produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna a sytuacja na rynku pozostała stabilna przy historycznej niskiej stopie bezrobocia oraz rosnących wynagrodzeniach. Presja inflacyjna w dalszym ciągu rośnie a ceny dóbr i usług konsumpcyjnych nie skurczyły się w ujęciu rocznym po raz pierwszy od ponad…

Read More

Raport Fora Analysis – Listopad 2016

Wskaźniki makroekonomiczne w ostatnim miesiącu wskazują na coraz bardziej widoczne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w III kwartale spadł do najniższego poziomu od 2013 roku. W ostatnim miesiącu skurczyła się wielkość produkcji przemysłowej a obniżce uległ wzrost sprzedaży detalicznej przy jednoczesnym wzroście presji inflacyjnej. Najjaśniejszym punktem gospodarki pozostaje rynek pracy, ale i tam sytuacja może…

Read More

«

»