Zadowolenie wśród Polaków wróciło do poziomów z 2008 roku

Praktycznie od początku 2013 roku widać rosnące zadowolenie wśród gospodarstw domowych w Polsce. W minionym wrześniu utrzymywało się ono na poziomach widzianych ostatnimi razy tuż przed wielkim europejskim kryzysem (czyli w 2008 roku). Poprawie uległy praktycznie wszystkie składowe wskaźnika ufności konsumenckiej, jednak w szczególności należy wyróżnić poprawę na rynku pracy oraz ocenę sytuacji ekonomicznej w…

Read More

W I kwartale 2017 roku PKB w Polsce wzrosło o 4.1% a w strefie euro o 1.7%

W najnowszych danych na temat PKB opublikowanych przez Eurostat widać, że wzrost gospodarczy w Polsce nadal jest jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej. PKB w I kwartale 2017 roku wzrosło o 4.1% w porównaniu do poprzedniego roku i 1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost 4.1% jest prawdopodobnie wynikiem niskiej bazy z zeszłego roku….

Read More

Raport Fora Analysis – Luty 2017

Wskaźnik wzrostu PKB za 2016 rok zgodnie z oczekiwaniami potwierdził spadek tempa ekspansji gospodarczej. Rok 2017 rozpoczął się od poprawy poziomu wzrostu większości głównych wskaźników makroekonomicznych. W szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna pomimo rosnącej inflacji. W dalszym ciągu poprawie ulega sytuacja na rynku pracy. Na rynkach finansowych ciągle spokojnie. Rada Polityki Pieniężnej…

Read More

Raport Fora Analysis – Styczeń 2017

W ostatnim miesiącu dało się zauważyć stabilizację wzrostu przy jednoczesnej ogólnej poprawie oczekiwań co do przyszłego tempa ekspansji gospodarczej. Wydaje się zatem że w 2017 roku, wzrost PKB będzie wyższy niż w 2016 r., kiedy to gospodarka wzrosła o 2,6 procent. W dalszym ciągu w relatywnie bardzo dobrej kondycji pozostaje rynek pracy co przekłada się…

Read More

«