Raport Fora Analysis – Luty 2016

Produkcja Krajowa Brutto w ostatnim kwartale 2015 roku wzrosła zgodnie z oczekiwaniami. Na początku 2016 roku w gospodarce w dalszym ciągu kurczą się ceny dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Wzrost aktywności konsumentów oraz produkcji przemysłowej spowolnił w ostatnim okresie, podczas gdy sytuacja na rynku pracy pozostała stabilna. Zgodnie z oceną instytutu BIEC przyszłe tempo…

Read More

Raport Fora Analysis – Styczeń 2016

Większość wskaźników makroekonomicznym pozostała w ostatnim okresie na stabilnym poziomie. W dalszym ciągu spadają ceny dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji przemysłowej. Wynagrodzenia oraz zatrudnienie rosną w stałym tempie. Wzrost sprzedaży detalicznej przyśpieszył w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej było bez większych zmian pomimo wolniejszego przyrostu nowych zamówień, a gospodarka w dalszym ciągu notuje pozytywny bilans handlowy….

Read More

Raport Fora Analysis – listopad 2015

W ostatnim miesiącu, większość obszarów gospodarki rozwijała się na stosunkowo stałym poziomie. PKB wzrósł zgodnie z oczekiwaniami o 3.6 %, a prognozy wzrostu na najbliższe lata pozostały bez większych zmian. W dalszym ciągu poprawia się sytuacja na rynku pracy, która znajduję swoje odzwierciedlenie w nastrojach konsumentów oraz wydatkach konsumpcyjnych. Ponownie wzrosła produkcja przemysłowa również przy…

Read More

«

»