Raport Fora Analysis – Sierpień 2016

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył pozytywnie w przeciwieństwie do wyników za pierwszy kwartał. Oczekiwania wzrostu na nadchodzący okres pozostają stabilne. W dalszym ciągu rośnie produkcja przemysłowa, aczkolwiek w wolniejszym tempie. Ponownie zarejestrowano poprawę kondycji na rynku pracy oraz wzrosty nadwyżki handlowej, natomiast ceny wciąż się kurczą. Rynki finansowe znowu były przychylne inwestorom. Cała…

Read More

Raport Fora Analysis – Lipiec 2016

Tempo ekspansji gospodarczej pozostaje na stabilnym poziomie. W dalszym ciągu poprawiają się wskaźniki dla rynku pracy oraz saldo wymiany handlowej z zagranicą. Utrzymuje się również deflacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Stopy procentowe nadal pozostają bez zmian. Jest to po części zasługą najnowszych prognoz PKB i inflacji Narodowego banku Polskiego, które wskazują na…

Read More

Raport Fora Analysis – Czerwiec 2016

Wzrost PKB w I kwartale 2016 roku wyniósł 3,0 proc. r/r,  przy głównym udziale czynników wewnętrznych. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju w wolniejszym tempie a nastroje wśród przedsiębiorstw pozostały relatywnie stabilne. W dalszym ciągu spadają ceny dóbr i usług konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu, ale oczekiwania inflacyjne sugerują powolny koniec deflacji. Rada Polityki Pieniężnej…

Read More

Raport Fora Analysis – Maj 2016

Zgodnie ze wstępnymi wynikami, wzrost PKB w I kwartale 2016 roku był wyraźnie poniżej oczekiwań. Natomiast Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury instytucji BIEC pozostał bez zmian sugerując stabilne tempo wzrostu w nadchodzących miesiącach. Handel zagraniczny w dalszym ciągu rośnie przy jednoczesnej poprawie poziomu nadwyżki handlowej. W kwietniu w szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz handel detaliczny, z…

Read More

Raport Fora Analysis – Kwiecień 2016

W ostatnim miesiącu wskaźniki makroekonomiczne dostarczyły stosunkowo mieszany obraz. Konsumpcja i produkcja przemysłowa wciąż rosła, ale w wolniejszym tempie. Z drugiej strony poprawiły się nastroje wśród producentów a gospodarka odnotowała ponownie nadwyżkę handlową. W dalszym ciągu utrzymuje się pozytywna tendencja na rynku pracy. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomimo lekkiego spowolnienia…

Read More

Raport Fora Analysis – Marzec 2016

Większość wskaźników makroekonomicznym pozostała na stabilnym poziomie w lutym 2016. Poprawiły się nastroje dla sektora przemysłowego, ale sam wzrost produkcji dla tego sektora minimalnie się zmniejszył. Poprawie natomiast uległ wzrost sprzedaży detalicznej, czemu może sprzyjać dobra kondycja rynku pracy oraz spadające ceny dóbr konsumpcyjnych. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Poprawę widać…

Read More

«