Zadowolenie wśród Polaków wróciło do poziomów z 2008 roku

Praktycznie od początku 2013 roku widać rosnące zadowolenie wśród gospodarstw domowych w Polsce. W minionym wrześniu utrzymywało się ono na poziomach widzianych ostatnimi razy tuż przed wielkim europejskim kryzysem (czyli w 2008 roku). Poprawie uległy praktycznie wszystkie składowe wskaźnika ufności konsumenckiej, jednak w szczególności należy wyróżnić poprawę na rynku pracy oraz ocenę sytuacji ekonomicznej w następnym roku.

Consumer Confidence

 

Skladowe Consumer Confidence (1)

Widać, że największe znaczenie prawdopodobnie miała zmiana na rynku pracy. Był to jeden z tych czynników, który podczas kryzysu pogorszył się w największym stopniu. Konsumenci wtedy byli tak samo pesymistyczni odnośnie rynku pracy jak w 2002 roku. Jednak wzrost gospodarczy pozwolił na zwiększenie zatrudnienia, co przełożyło się na najniższy stopień bezrobocia w historii. Obecnie wynosi on 6.8%. Ostatnimi czasy widać jednak wzrost pesymizmu wśród gospodarstw domowych odnośnie bezrobocia w następnych 12 miesiącach. Jest to o tyle zadziwiające, że rynek jest nadal rynkiem pracownika, z niskim bezrobociem i o większym popytem na pracownika niż podażą. Z ostatnich analiz można nawet zauważyć, że pracodawcy mają wielkie problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej siły roboczej przez co też nie zwiększają możliwości produkcyjnych. Można jedynie spekulować, że wzrost niepewności co do pracy w następnych miesiącach może wynikać ze wzrostu imigracji z Ukrainy i wzrostu konkurencji na rynku pracy.

Stopa bezrobocia

Kolejnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest poprawa oceny ogólnej sytuacji ekonomicznej oraz finansowej gospodarstw domowych w następnych 12 miesiącach. Dobrym znakiem jest to, że nieprzerwany wzrost ekonomiczny jest przekładany na gospodarstwa domowe. Zwiększają się nie tylko płace i zamożność gospodarstw domowych, ale również oszczędności. Jest to o tyle ważne, że wprowadza to pewnego rodzaju stabilizację finansową dla gospodarstw i pozwala na planowanie zakupu poważniejszych aktywów (jak domy czy samochody) oraz akumulację środków pieniężnych w celu inwestycji.

 

Oszczednosci

Podsumowując, optymizm wśród gospodarstw domowych rośnie ze względu na ciągle poprawiającą się sytuację gospodarczą, jednak wzrost pesymizmu odnośnie sytuacji na rynku pracy może sprawić, że wskaźnik ufności konsumenckiej może być w odwrocie.