W I kwartale 2017 roku PKB w Polsce wzrosło o 4.1% a w strefie euro o 1.7%

W najnowszych danych na temat PKB opublikowanych przez Eurostat widać, że wzrost gospodarczy w Polsce nadal jest jednym z najwyższych w całej Unii Europejskiej.

PKB w I kwartale 2017 roku wzrosło o 4.1% w porównaniu do poprzedniego roku i 1% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Wzrost 4.1% jest prawdopodobnie wynikiem niskiej bazy z zeszłego roku. Kwartalny wzrost z kolei jest nieco silniejszy niż w poprzednich okresach. Może być to związane z powrotem inwestycji z funduszy unijnych. jednak na bardziej szczegółową analizę trzeba poczekać aż do ogłoszenia kontrybucji poszczególnych składników ekonomii do PKB.

W porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej Polska wypada nader dobrze. Przed nami kwalifikuje się tylko Rumunia. Co ciekawe tzw. „stara unia” ma o wiele słabszy wzrost w porównaniu do krajów, które przystąpiły do wspólnoty stosunkowo niedawno. Wciąż jednak na uwagę zasługuje bardzo dobra kondycja gospodarki Hiszpanii oraz Niemiec – wzrosty odpowiednio o 3% oraz 1.7% (r/r). Nieco słabiej wypadły Włochy i Francja, gdzie roczny wzrost wyniósł 0.8%.

 

PKB_Q1_2017

 

 

Ewenementem, chociaż w negatywnej odsłonie, jest Grecja. Gospodarka w I kwartale 2017 roku skurczyła się o 0.5%, co oznacza powrót do recesji, której nie widziano w tym kraju (przynajmniej pod względem technicznym) od 2012 roku. Jednak nawet te 5 lat bez kryzysu nie pozwoliły na powrót gospodarki do poziomu z 2007 roku. Dokładniej PKB jest wciąż o 25% mniejsze niż jeszcze 10 lat temu. To co z tego wynika ma daleko idące konsekwencje. Mianowicie pokazuje, że kraj nie jest w stanie znaleźć źródła zrównoważonego rozwoju i siły napędowej gospodarki, pomimo przeprowadzenia wymuszonych reform i cięć w wydatkach. Jest to jeden z argumentów w obecnie toczących się rozmowach pomiędzy Grecją a Unią Europejską, Europejskim Bankiem Centralnym (EBC) oraz Międzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW).  Mają one na celu obniżenie relacji długu do PKB przez obciążenie inwestorów stratami. Jednak całkiem możliwe, że tak jak kilka lat temu obecnie również ten zabieg w niczym nie pomoże. Co ważniejsze politycy europejscy patrzą na Grecję i zastanawiają się jak ona sobie poradzi w następnym roku, kiedy to kolejny już program pomocowy dobiegnie końca. Moje przewidywania są takie, że będzie kolejny program pomocowy. Wszakże sam MFW nie wierzy w prognozy gospodarcze dla Grecji na następne lata…