Raport Fora Analysis – Luty 2017

Wskaźnik wzrostu PKB za 2016 rok zgodnie z oczekiwaniami potwierdził spadek tempa ekspansji gospodarczej. Rok 2017 rozpoczął się od poprawy poziomu wzrostu większości głównych wskaźników makroekonomicznych. W szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna pomimo rosnącej inflacji. W dalszym ciągu poprawie ulega sytuacja na rynku pracy. Na rynkach finansowych ciągle spokojnie. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Giełda zyskała nieznacznie w lutym, jednak tempo wzrostu jest nadal powolne. Banki zmieniły warunki kredytowe dla firm i kredytów hipotecznych, podczas gdy kredyty konsumpcyjne nie doznały większych zmian.

 

Raport można pobrać tutaj