Raport Fora Analysis – Luty 2017

Wskaźnik wzrostu PKB za 2016 rok zgodnie z oczekiwaniami potwierdził spadek tempa ekspansji gospodarczej. Rok 2017 rozpoczął się od poprawy poziomu wzrostu większości głównych wskaźników makroekonomicznych. W szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna pomimo rosnącej inflacji. W dalszym ciągu poprawie ulega sytuacja na rynku pracy. Na rynkach finansowych ciągle spokojnie. Rada Polityki Pieniężnej…

Read More