Raport Fora Analysis – Styczeń 2017

W ostatnim miesiącu dało się zauważyć stabilizację wzrostu przy jednoczesnej ogólnej poprawie oczekiwań co do przyszłego tempa ekspansji gospodarczej. Wydaje się zatem że w 2017 roku, wzrost PKB będzie wyższy niż w 2016 r., kiedy to gospodarka wzrosła o 2,6 procent. W dalszym ciągu w relatywnie bardzo dobrej kondycji pozostaje rynek pracy co przekłada się na wzrost konsumpcji ale także i cen. Stabilizacja panowała również na rynku finansowym. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła i pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Podaż pieniądza oraz bilans płatniczy również pozostają stabilne. Ostatnie dane z budżetu wskazują, że jego wykonanie jest zgodne z planem, z mniejszym o połowę deficytem dzięki słabszym wydatkom.

 

Raport można pobrać tutaj.