Raport Fora Analysis – Styczeń 2017

W ostatnim miesiącu dało się zauważyć stabilizację wzrostu przy jednoczesnej ogólnej poprawie oczekiwań co do przyszłego tempa ekspansji gospodarczej. Wydaje się zatem że w 2017 roku, wzrost PKB będzie wyższy niż w 2016 r., kiedy to gospodarka wzrosła o 2,6 procent. W dalszym ciągu w relatywnie bardzo dobrej kondycji pozostaje rynek pracy co przekłada się…

Read More