Raport Fora Analysis – Grudzień 2016

Końcówka roku w polskiej gospodarce przyniosła stosunkowo dobre informacje. W szybszym tempie rosła produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna a sytuacja na rynku pozostała stabilna przy historycznej niskiej stopie bezrobocia oraz rosnących wynagrodzeniach. Presja inflacyjna w dalszym ciągu rośnie a ceny dóbr i usług konsumpcyjnych nie skurczyły się w ujęciu rocznym po raz pierwszy od ponad dwóch lat. Poprawę nastrojów można było również zauważyć na rynkach finansowych. Na Giełdzie odnotowano największe wzrosty w tym roku. Z kolei wskaźniki monetarne pozostają stabilne a z informacji przedstawianych przez Radę Polityki Pieniężnej można wywnioskować, że obecnie bliżej jest ona bliżej podniesienia stóp procentowych niż ich obniżenia.

 

Raport można pobrać tutaj.