Raport Fora Analysis – Listopad 2016

Wskaźniki makroekonomiczne w ostatnim miesiącu wskazują na coraz bardziej widoczne spowolnienie wzrostu gospodarczego. Wzrost PKB w III kwartale spadł do najniższego poziomu od 2013 roku. W ostatnim miesiącu skurczyła się wielkość produkcji przemysłowej a obniżce uległ wzrost sprzedaży detalicznej przy jednoczesnym wzroście presji inflacyjnej. Najjaśniejszym punktem gospodarki pozostaje rynek pracy, ale i tam sytuacja może…

Read More