Raport Fora Analysis – Wrzesień 2016

Wzrost gospodarczy pozostaje stabilny. Produkcja przemysłowa oraz sprzedaż detaliczna wzrosła w szybszym tempie. W dalszym ciągu powiększa się nadwyżka eksportu nad importem. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Zasugerowała jednak, że pierwszym ruchem będzie raczej podniesienie stóp procentowych niż ich obniżenie. Rynki finansowe w znacznej mierze utrzymały status quo we wrześniu. W tym samym czasie Giełda Papierów Wartościowych pozostawiła inwestorów z mieszanymi uczuciami.

 

Raport można pobrać tutaj.