Raport Fora Analysis – Sierpień 2016

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył pozytywnie w przeciwieństwie do wyników za pierwszy kwartał. Oczekiwania wzrostu na nadchodzący okres pozostają stabilne. W dalszym ciągu rośnie produkcja przemysłowa, aczkolwiek w wolniejszym tempie. Ponownie zarejestrowano poprawę kondycji na rynku pracy oraz wzrosty nadwyżki handlowej, natomiast ceny wciąż się kurczą. Rynki finansowe znowu były przychylne inwestorom. Cała giełda wzrosła o blisko 5 proc. podczas gdy zyski ze średnich spółek przekroczyły 10 proc. Wzrostom nie przeszkodziły nawet informacje o zaostrzaniu przez banki polityki kredytowej dla kredytów hipotecznych. Z drugiej strony sytuacja przedsiębiorstw w Polsce wygląda dobrze – polityka kredytowa pozostaje niezmienna a przychody i rentowność rosną.

Więcej w raporcie.