Raport Fora Analysis – Sierpień 2016

Wzrost PKB w drugim kwartale 2016 zaskoczył pozytywnie w przeciwieństwie do wyników za pierwszy kwartał. Oczekiwania wzrostu na nadchodzący okres pozostają stabilne. W dalszym ciągu rośnie produkcja przemysłowa, aczkolwiek w wolniejszym tempie. Ponownie zarejestrowano poprawę kondycji na rynku pracy oraz wzrosty nadwyżki handlowej, natomiast ceny wciąż się kurczą. Rynki finansowe znowu były przychylne inwestorom. Cała…

Read More