Raport Fora Analysis – Lipiec 2016

Tempo ekspansji gospodarczej pozostaje na stabilnym poziomie. W dalszym ciągu poprawiają się wskaźniki dla rynku pracy oraz saldo wymiany handlowej z zagranicą. Utrzymuje się również deflacja cen dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Stopy procentowe nadal pozostają bez zmian. Jest to po części zasługą najnowszych prognoz PKB i inflacji Narodowego banku Polskiego, które wskazują na stabilny wzrost gospodarczy na następne 3 lata. Z kolei na rynkach finansowych panowała dość duża zmienność. Mimo to indeks WIG wzrósł nieznacznie w lipcu. Jedynym zmartwieniem w sferze finansowej krajów pozostaje kwestia długu. Państwo ciągle zwiększa zadłużenie, które obecnie wyniosło 52 proc. PKB.

Więcej w raporcie.