Raport Fora Analysis – Czerwiec 2016

Wzrost PKB w I kwartale 2016 roku wyniósł 3,0 proc. r/r,  przy głównym udziale czynników wewnętrznych. Produkcja przemysłowa zwiększyła się w maju w wolniejszym tempie a nastroje wśród przedsiębiorstw pozostały relatywnie stabilne. W dalszym ciągu spadają ceny dóbr i usług konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu, ale oczekiwania inflacyjne sugerują powolny koniec deflacji. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na tym samym poziomie co miesiąc wcześniej. Zmiana nastąpiła jednak na stanowisku prezesa, gdzie funkcję tą przejął Adam Glapiński, zastępując Marka Belkę. Na rynkach finansowych odnotowano wzrost niepewności i wahań spowodowanych „Brexitem”. Po ogłoszeniu wyników referendum w Wielkiej Brytanii Giełda Papierów Wartościowych pikowała w dół.

Więcej w raporcie.