Raport Fora Analysis – Maj 2016

Zgodnie ze wstępnymi wynikami, wzrost PKB w I kwartale 2016 roku był wyraźnie poniżej oczekiwań. Natomiast Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury instytucji BIEC pozostał bez zmian sugerując stabilne tempo wzrostu w nadchodzących miesiącach. Handel zagraniczny w dalszym ciągu rośnie przy jednoczesnej poprawie poziomu nadwyżki handlowej. W kwietniu w szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz handel detaliczny, z drugiej strony wyniki ankiety PMI wśród przedsiębiorstw przemysłowych oraz koniunktura konsumencka pogorszyły się w ostatnim miesiącu. Wskaźniki dla rynku pracy w dalszym ciągu sugerują relatywnie dobrą oraz stabilną kondycję gospodarki w tym obszarze. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, argumentując to tymi samymi przesłankami, co w poprzednich miesiącach. Na rynkach finansowych następuje kontynuacja trendów z poprzednich kwartałów, jednak widać również niepewność – zaostrzanie warunków kredytowych przez banki oraz spadki na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Więcej w raporcie.