Raport Fora Analysis – Maj 2016

Zgodnie ze wstępnymi wynikami, wzrost PKB w I kwartale 2016 roku był wyraźnie poniżej oczekiwań. Natomiast Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury instytucji BIEC pozostał bez zmian sugerując stabilne tempo wzrostu w nadchodzących miesiącach. Handel zagraniczny w dalszym ciągu rośnie przy jednoczesnej poprawie poziomu nadwyżki handlowej. W kwietniu w szybszym tempie wzrosła produkcja przemysłowa oraz handel detaliczny, z…

Read More