Raport Fora Analysis – Kwiecień 2016

W ostatnim miesiącu wskaźniki makroekonomiczne dostarczyły stosunkowo mieszany obraz. Konsumpcja i produkcja przemysłowa wciąż rosła, ale w wolniejszym tempie. Z drugiej strony poprawiły się nastroje wśród producentów a gospodarka odnotowała ponownie nadwyżkę handlową. W dalszym ciągu utrzymuje się pozytywna tendencja na rynku pracy. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomimo lekkiego spowolnienia gospodarczego w Polsce i słabszych prognoz makroekonomicznych na następne lata. Wskaźniki monetarne pozostają silne z rosnącą podażą pieniądza oraz niewielkim spadkiem aktywów rezerwowych. Giełda odnotowała wzrosty w kwietniu, jednak przy zdecydowanie mniejszym wolumenie obrotu. Zadłużenie zagraniczne w Polsce wzrosło o 3 proc. w 2015 roku a dług publiczny do PKB osiągnął 51,5 procent.

Więcej w raporcie.