Raport Fora Analysis – Kwiecień 2016

W ostatnim miesiącu wskaźniki makroekonomiczne dostarczyły stosunkowo mieszany obraz. Konsumpcja i produkcja przemysłowa wciąż rosła, ale w wolniejszym tempie. Z drugiej strony poprawiły się nastroje wśród producentów a gospodarka odnotowała ponownie nadwyżkę handlową. W dalszym ciągu utrzymuje się pozytywna tendencja na rynku pracy. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie pomimo lekkiego spowolnienia…

Read More