Raport Fora Analysis – Marzec 2016

Większość wskaźników makroekonomicznym pozostała na stabilnym poziomie w lutym 2016. Poprawiły się nastroje dla sektora przemysłowego, ale sam wzrost produkcji dla tego sektora minimalnie się zmniejszył. Poprawie natomiast uległ wzrost sprzedaży detalicznej, czemu może sprzyjać dobra kondycja rynku pracy oraz spadające ceny dóbr konsumpcyjnych. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Poprawę widać we wszystkich częściach rynków finansowych – wskaźniki monetarne wzrosły, bilans płatniczy nadal rośnie a Giełda Papierów Wartościowych odnotowała wzrosty drugi miesiąc z rzędu.

Więcej w raporcie.