Raport Fora Analysis – Luty 2016

Produkcja Krajowa Brutto w ostatnim kwartale 2015 roku wzrosła zgodnie z oczekiwaniami. Na początku 2016 roku w gospodarce w dalszym ciągu kurczą się ceny dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Wzrost aktywności konsumentów oraz produkcji przemysłowej spowolnił w ostatnim okresie, podczas gdy sytuacja na rynku pracy pozostała stabilna. Zgodnie z oceną instytutu BIEC przyszłe tempo ekspansji gospodarczej w Polsce jest niepewne, a prognozy OECD wskazują że rok 2016 dla światowej gospodarki będzie gorszy niż poprzedni. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Na rynkach finansowych widać nieznaczne polepszenie, głównie za sprawą dużych spółek. Stabilność całego sektora finansowego w Polsce uległa pogorszeniu.

Więcej w raporcie.