Raport Fora Analysis – Marzec 2016

Większość wskaźników makroekonomicznym pozostała na stabilnym poziomie w lutym 2016. Poprawiły się nastroje dla sektora przemysłowego, ale sam wzrost produkcji dla tego sektora minimalnie się zmniejszył. Poprawie natomiast uległ wzrost sprzedaży detalicznej, czemu może sprzyjać dobra kondycja rynku pracy oraz spadające ceny dóbr konsumpcyjnych. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Poprawę widać…

Read More

Raport Fora Analysis – Luty 2016

Produkcja Krajowa Brutto w ostatnim kwartale 2015 roku wzrosła zgodnie z oczekiwaniami. Na początku 2016 roku w gospodarce w dalszym ciągu kurczą się ceny dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji sprzedanej przemysłu. Wzrost aktywności konsumentów oraz produkcji przemysłowej spowolnił w ostatnim okresie, podczas gdy sytuacja na rynku pracy pozostała stabilna. Zgodnie z oceną instytutu BIEC przyszłe tempo…

Read More