Stabilność w sektorze bankowym, jednak nowy podatek oznacza nowe ryzyko

Sytuacja na rynku kredytowym w IV kwartale 2015 roku pozostała stabilna. Również patrząc na I kwartał 2016 roku  banki nie wskazują możliwości poprawy. Największym ryzykiem pozostaje możliwość banków do zwiększania akcji kredytowych, mając na uwadze zwłaszcza proponowany podatek od posiadanych aktywów przez banki.

Warunki kredytowe

W sektorze kredytów dla przedsiębiorstw nie odnotowano większych zmian. Jedynie niektóre banki zaostrzyły warunki kredytowe dla dużych przedsiębiorstw, podczas gdy dla małych oraz średnich firm pozostały one na niezmienionym poziomie. W tym samym czasie banki nie odnotowały również poważnych zmian w popycie na kredyty. Oczekiwania instytucji finansowych, co do kolejnego kwartału skupiają się głównie wokół zwiększonego popytu na kredyty krótkoterminowe dla mniejszych firm, co ma prawdopodobnie związek z cyklicznością i odbudowaniem zapasów. Dodatkowo banki będą prawdopodobnie stopniowo zaostrzały warunki kredytowe.

Popyt na kredyt

W przypadku kredytów mieszkaniowych respondenci zauważyli istotne zmiany. Popyt w IV kwartale ubr. znacznie wzrósł, pomimo zaostrzenia kryteriów  i wzrostu marż. W I kwartale nowego roku banki nadal będą zaostrzać warunki kredytowe. Głównym powodem tego są rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego odnośnie szacowania zdolności kredytowej kredytobiorców, przyszłe oczekiwania, co do otoczenia gospodarczego oraz coraz bardziej osłabiający się polski złoty. Znajdzie to zapewne swoje odzwierciedlenie w mniejszym popycie na kredyty w I kwartale 2016 roku.

Warunki kredytowe - kredyty osobiste

Instytucje finansowe nie odnotowały większych zmian w segmencie kredytów dla osób indywidulanych. Do ciekawostek należy z pewnością fakt, że niektóre banki podniosły poza odsetkowe koszty kredytów. Ma to związek prawdopodobnie z niskim oprocentowanie aktywów utrzymywanych na kontach NBP (stopa depozytowa), przez co banki są zmuszone zwiększać pozostałe koszty kredytów, aby ich działalność była ciągle opłacalna.

Popyt na kredyty - kredyty osobiste