Raport Fora Analysis – Styczeń 2016

Większość wskaźników makroekonomicznym pozostała w ostatnim okresie na stabilnym poziomie. W dalszym ciągu spadają ceny dóbr konsumpcyjnych oraz produkcji przemysłowej. Wynagrodzenia oraz zatrudnienie rosną w stałym tempie. Wzrost sprzedaży detalicznej przyśpieszył w grudniu. Tempo wzrostu produkcji przemysłowej było bez większych zmian pomimo wolniejszego przyrostu nowych zamówień, a gospodarka w dalszym ciągu notuje pozytywny bilans handlowy. Większość analityków uważa, że wzrost gospodarczy w najbliższym okresie powinien pozostać stabilny. Rada Polityki Pieniężnej wstrzymała się od jakichkolwiek zmian odnośnie stóp procentowych. Rynki finansowe w styczniu były pod wpływem wzrostu ryzyka politycznego oraz obniżenia ratingu przez agencję Standard and Poor’s. W wyniki tego trendy spadkowe na giełdzie oraz rynku walutowym były kontynuowane.

 

Więcej w raporcie.