Raport Fora Analysis – Grudzień 2015

Większość wskaźników sygnalizowała stabilny wzrost gospodarczy w listopadzie, przy wciąż utrzymującej się deflacji zarówno cen konsumpcyjnych, jak i produkcji sprzedanej przemysłu. Stopa bezrobocia ustabilizowała się na poziomie 9.6%. Z drugiej strony, najnowsze odczyty indeksów dotyczących ufno- ści konsumenckiej, jak i koniunktury gospodarczej wskazują na możliwe spowolnienie wzrostu aktywności gospodarczej w najbliższych miesiącach. W grudniu ruchy…

Read More

Raport Fora Analysis – listopad 2015

W ostatnim miesiącu, większość obszarów gospodarki rozwijała się na stosunkowo stałym poziomie. PKB wzrósł zgodnie z oczekiwaniami o 3.6 %, a prognozy wzrostu na najbliższe lata pozostały bez większych zmian. W dalszym ciągu poprawia się sytuacja na rynku pracy, która znajduję swoje odzwierciedlenie w nastrojach konsumentów oraz wydatkach konsumpcyjnych. Ponownie wzrosła produkcja przemysłowa również przy…

Read More