Raport Fora Analysis – październik 2015

Tempo ekspansji gospodarczej według większości wskaźników pozostaje na stabilnym poziomie. Na podkreślenie zasługuje dalszy spadek stopy bezrobocia, która wyniosła we wrześniu 9.7%. W dalszym ciągu spadają ceny dóbr konsumpcyjnych, co przekłada się na relatywnie szybką poprawę siły nabywczej gospodarstw domowych. Turbulencje na globalnych rynkach finansowych dały się również odczuć w Polsce. Giełdę jak i polski…

Read More