Polska gospodarka sklasyfikowana na 41 miejscu pod wzgledem konkurencyjności

W najnowszym raporcie na temat konkurencyjności przygotowanym przez World Economic Forum, Polska uzyskała 41 miejsce spośród 140 gospodarek. Jest to pozycja wyższa o 2 miejsca w porównaniu do zeszłorocznego rankingu. Ciągle jednak polska gospodarka jest w tyle za krajami z regionu – na przykład Czechami, Estonią, Litwą, itd. Głównymi obszarami, gdzie ciągle odstajemy od reszty świata to innowacja (64 miejsce) oraz efektywność rynku pracy (81 miejsce).

competiteveness report

Warto natomiast wspomnieć, że w ogólnej efektywności Polska radzi sobie całkiem dobrze. W tej sferze zostaliśmy sklasyfikowani na 34 pozycji. Głównie za sprawą edukacji (31 miejsce) oraz wielkości rynku (21 miejsce). Widać tutaj pewnego rodzaju paradoks. Mianowicie Polska posiada dużo wykształconych młodych osób, które jednak nie pracują w swoich zawodach (stąd niska efektywność rynku pracy). Pokazuje to braki w długoterminowym planowaniu przez rząd, który wspiera nieodpowiednie kierunki studiów, albo nie jest w stanie zagwarantować czy pozyskać inwestycji w nowoczesne technologie/miejsca pracy. Wielkość rynku z kolei, który jest rozumiany jak popyt zewnętrzny i wewnętrzny na produkty wytwarzane w kraju, pokazuje jak dużą wartość dodaną dla przedsiębiorstw ma Unia Europejska.

Spośród największych gospodarek warto zauważyć dominująca pozycję Stanów Zjednoczonych, które przez kolejny rok utrzymały się na 3 pozycji. Przyczyniła się do tego innowacyjność i poziom wyrafinowania biznesu, które kształtują głównie gospodarki rozwinięte. Natomiast bardzo słabo zostało ocenione otoczenie makroekonomiczne dla tego kraju, klasyfikując go na 96 miejscu.
Warto zwrócić również uwagę na Chiny, które zajmują 28 miejsce w ogólnym rankingu. Kraj ten przez ostatnie 6 lat praktycznie nie odnotował większych zmian w rankingu. Jest to spowodowane przede wszystkim rosnącymi kosztami pracy w gospodarce oraz starzejącym się społeczeństwem. W celu zwiększenia swojej konkurencyjności Chiny muszą przeistoczyć się w gospodarkę, w której produktywność i wzrost jest spowodowany innowacyjnością. Również konsumpcja powinna zostać skoncentrowana na lokalnym rynku zamiast na eksporcie.

Największe trudności spośród dużych gospodarek widać w Brazylii. Kraj spadł o 18 miejsc, na 75 pozycje. Główną przyczyną jest kryzys, który targa gospodarką już od dłuższego czasu i wpływa na wiele wskaźników związanych z konkurencyjnością. Dodatkowo wiele skandali korupcyjnych, które wyszły na światło dzienne w ostatnich miesiącach podważyło zaufanie inwestorów i przedsiębiorców do instytucji prywatnych oraz publicznych w kraju.

Cały raport można znaleźć tutaj