Raport Fora Analysis – Sierpień 2015

Tempo wzrostu PKB w II kwartale pozostało na stabilnym poziomie i wyniosło 3.6% r/r. Ekspansja sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej zwolniła w lipcu, jednak pozostałe wskaźniki sugerują że jest to zjawisko tymczasowe. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła w sierpniu stopy procentowe na niezmienionym poziomie Cały raport

Read More

Kondycja gospodarstw domowych w Polsce – część druga

W drugiej części analizy aktywności i kondycji gospodarstw domowych, podsumowującej 10-lecie członkostwa w Unii Europejskiej przyglądamy się zmianie ogólnego poziomu oszczędności, zadłużenia oraz konsumpcji.   Na początek zobaczmy jak zmieniał się wskaźnik oszczędności liczony, jako % dochodu do dyspozycji. Został on pomniejszony o wydatki bieżące i skorygowany o przychody obywateli na ich konta emerytalne. Oszczędności…

Read More

Raport Fora Analysis – Lipiec 2015

Kondycja polskiej gospodarki w pierwszej połowie roku odznaczała się sukcesywną poprawą na rynku pracy, wzrostem aktywności gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw przy stabilnym poziomie wzrostu Produkcji Krajowej Brutto. Zgodnie z oceną NBP oraz Komisji Europejskiej, wzrost gospodarczy w dalszej części roku powinien pozostać na podobnym poziomie. To wraz z najnowszą prognozą inflacji będzie prawdopodobnie głównym czynnikiem…

Read More