Kondycja gospodarstw domowych w Polsce – część pierwsza

Rok temu minęło 10 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Średni wzrost Produkcji Krajowej Brutto wyniósł w Polsce w tym okresie 3.9%. Najwięcej spośród wszystkich gospodarek wchodzących w skład Unii Europejskiej. PKB w tzw. „starej unii”, czyli grupie 15 państw UE przed akcesją nowych członków w 2004, rósł jedynie średnio o 0.8%. Jedynym krajem,…

Read More

Grecka droga do kryzysu a obecna sytuacja gospodarcza Polski

Zapraszamy do zapoznania się z naszym raportem na temat greckiego kryzysy. W raporcie znajdują się również porównania kluczowych wskaźników pomiędzy Grecją a Polską. Dowiemy się między innymi, jaka jest różnica w poziomie zadłużenia oraz o ile więcej wciąż zarabiają Grecy pomimo przedłużającego się kryzysu w tym kraju   pełny ekran

Read More

Raport Fora Analysis dla Polski – Czerwiec 2015

Wzrost gospodarczy pozostał na stabilnym poziomie ze szczególnie widoczną poprawą wydatków konsumpcyjnych oraz ogólnej sytuacji na rynku pracy. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Giełda z drugiej strony straciła większość zysków odnotowanych w kwietniu i maju. Cały raport

Read More