Raport Fora Analysis dla Polski – Maj 2015

Wzrost PKB zgodnie z oczekiwaniami pozostał stabilny w I kwartale 2015 roku i wyniósł 3.5% r/r, lekko przyspieszając z poziomu 3.3% w IV kwartale 2014. Było to możliwe prawdopodobnie dzięki silnemu popytowi wewnętrznemu oraz zwiększonej liczby inwestycji przez przedsiębiorstwa. Za pierwszym przemawia silny wzrost płac oraz spadek bezrobocia, natomiast za drugim przyśpieszająca aktywność gospodarcza wśród…

Read More