Raport Fora Analysis dla Polski – Marzec 2015

W lutym większość wskaźników pozostała w stabilnym trendzie wzrostowym, za wyjątkiem spadku sprzedaży detalicznej oraz produkcji budowlano-montażowej. Ceny dóbr konsumpcyjnych oraz sprzedanej produkcji przemysłowej również uległy obniżeniu w drugim miesiącu roku. Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła rynki i obniżyła stopy procentowe aż o 50 punktów bazowych, argumentując to zwiększonym ryzykiem deflacyjnym. Sytuacja na rynku kapitałowym i…

Read More