Raport Fora Analysis dla Polski – Grudzień 2014

Wzrost gospodarczy w ostatnich miesiącach był stabilny. Największym zaskoczeniem okazał się wysoki wzrost indeksu PMI dla przemysłu który to sygnalizuje poprawę zamówień krajowych i zagranicznych. Rynki finansowe w grudniu były zdecydowanie w odwrocie, pomimo tego, że NBP pozostawił stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Znaczącą rolę odegrały działania Banku Rezerw Federalnych w USA, Europejskiego Banku Centralnego…

Read More