RAPORT FORA ANALYSIS DLA POLSKI – Listopad 2014

Opublikowane w ostatnim okresie wskaźniki makroekonomiczne wskazują na kontynuację wzrostu gospodarczego na stabilnym poziomie. PKB wzrósł w III kwartale o 3.4% r/r, powyżej oczekiwań. Rynek pracy znajduje się w najlepszej kondycji od czterech lat a PMI dla przemysłu ponownie sugeruje ekspansję produkcji w tym sektorze. W świetle tych danych, nie może dziwić utrzymanie przez Bank Centralny stóp procentowych na niezmienionym poziomie…

Read More

RAPORT FORA ANALYSIS DLA POLSKI – Październik 2014

Większość wskaźników makroekonomicznych wskazuje na spowolnienie gospodarcze nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie. Niekorzystne dane makroekonomiczne zostały odzwierciedlone na rynkach finansowych, gdzie złotówka i giełda straciły. Spadające ceny w gospodarce trzeci miesiąc z rzędu skłoniły Radę Polityki Pieniężnej do cięcia stóp procentowych w październiku. Cały raport

Read More