Nagroda Nobla przyznana!

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał francuski mikroekonomista Jean Tirole ,za swoje prace nad problemem siły rynkowej i regulacji. Wykazał on, że działania instytucji państwowych w celu regulacji rynków muszą być dostosowywane do typu danego rynku. W inny sposób rząd powinien interweniować np. na rynku energetycznym a inaczej na rynku bankowym. Był w stanie udowodnić również, że ustalanie cen maksymalnych czy też zakaz dużych fuzji i przejęć może w długim horyzoncie prowadzić do spadku innowacyjności i szkodzić całej gospodarce.

Należy zauważyć, że Jean Tirole ma bardzo szerokie zainteresowanie naukowe. W jego dorobku naukowym można doszukać się takich tematów jak wcześniej już wspomniane praktyki antymonopolowe rządów, ale również funkcjonowanie sektora finansowego, teorię gier, czy nawet funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw.