Znane są wyniki strss testu!

European Banking Authority (EBA) udostępniło rezultaty stress testu banków w Unii Europejskiej. Zgodnie z nimi 25 banków spośród 150 musi podnieść swoje kapitały własne, aby być przygotowanym na niekorzystne zmiany w otoczeniu makroekonomicznym. W porównaniu do poprzednich stress testów zarówno próba jak i ilość banków, które nie przeszły testu, wzrosła. Ciekawe jest natomiast to, że…

Read More

Nagroda Nobla przyznana!

Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymał francuski mikroekonomista Jean Tirole ,za swoje prace nad problemem siły rynkowej i regulacji. Wykazał on, że działania instytucji państwowych w celu regulacji rynków muszą być dostosowywane do typu danego rynku. W inny sposób rząd powinien interweniować np. na rynku energetycznym a inaczej na rynku bankowym. Był w stanie udowodnić…

Read More

RAPORT FORA ANALYSIS DLA POLSKI – Wrzesień 2014

Tempo wzrostu gospodarczego ponownie spowolniło a poprawa nie powinna być oczekiwana szybko. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jednak dyskusja wewnątrz staje się coraz bardziej burzliwa biorąc pod uwagę słabnący wzrost i deflacje cen towarów konsumpcyjnych. Cały raport  

Read More