PKB czy coś innego?

Produkt Krajowy Brutto został zaprojektowany przez ekonomistę Simon’a Kuznets’a w latach 30-tych XX wieku. Początkowo jego głównym celem było mierzenie ile gospodarka danego kraju jest w stanie wyprodukować. Miało to znaczenie czysto strategiczne i było podstawą do określania przez rządy, ile mogą przeznaczyć sił produkcyjnych na konkretne cele. W tamtych czasach były to głównie cele…

Read More

Przemysł w odwrocie – wskaźnik PMI spadł z poziomu 49.4 w lipcu do 49 w sierpniu

Ciągle malejące zamówienia były główną przyczyną spadku PMI. Częściowo jest to spowodowane restrykcjami importowymi wprowadzonymi w Rosji (najszybszy spadek zamówień od kwietnia 2013). Analizując ten spadek należy mieć na uwadze, że zamówienia eksportowe maleją nieprzerwanie od maja tego roku, co może świadczyć o bardziej fundamentalnych zmianach w handlu światowym. Mniejsze zamówienia zostały odzwierciedlone w spadku…

Read More