Raport Fora Analysis dla Polski – Luty 2014

Najważniejszym wskaźnikiem makroekonomicznym opublikowanym w ciągu ubiegłego miesiąca była in- formacja o wzroście PKB w IV kwartale oraz wynik wzrostu gospodarczego dla całego 2013 roku. W porównaniu z IV kwartałem 2012 PKB wzrosło 2.2% i był wyższy od analogicznego wzrostu w III kwartale, który wyniósł 1.8%. Podstawową przyczyną wzrostu była podnosząca się wartość eksportu oraz…

Read More